Sa oled siin

Eesti Üliõpilaste Seltsi Sihtasutuse põhikiri

Põhikiri

1. Sihtasutuse nimi, asutaja ja asukoht

  1. Sihtasutuse nimi on Eesti Üliõpilaste Seltsi Sihtasutus (edaspidi Sihtasutus).
  2. Sihtasutuse Asutaja on Eesti Üliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu (edaspidi Asutaja).
  3. Sihtasutuse asukoht on J. Tõnissoni 1, Tartu.

2. Sihtasutuse eesmärgid

  1. Eesti üliõpilaste loova ja ühiskondliku tegevuse toetamine kultuuri, hariduse, teaduse ja avaliku elu valdkondades, sealhulgas avalike seminaride, kõnekoosolekute, ettekandeõhtute, väljapanekute, pärimus- ja vanavara kogumise aktsioonide ja kirjastustegevuse korraldamine ja korraldamise toetamine.
  2. Stipendiumifondide loomine ning õppestipendiumide maksmine Eesti üliõpilastele.
  3. Eesti Üliõpilaste Seltsi Põhimõtetes sätestatud eesmärkide teostamise majanduslik toetamine.
  4. Sihtasutusele üle antud vara haldamine, valitsemine, majandamine, kasutamine, säilitamine ja käsutamine asjaomaste lepingute alusel vastavalt Sihtasutuse põhikirjale ja eesmärkidele.

3. Soodustatud isikud

  1. Sihtasutuse soodustatud isikuteks on Eesti ülikoolid, akadeemilised organisatsioonid ja üliõpilased.
  2. Sihtasutus ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või muid rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma Asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, Sihtasutusele annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ning arvestab muid Seaduses sätestatud piiranguid.